Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 46(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) 
13/11/2018 
 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 46

(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

 

 

Thứ hai (12/11):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 9h00-Họp và cho ý kiến các Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2018 tại UBND tỉnh

(Giám đốc Sở)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 14h00’-Họp họp trực tuyến với các địa phương nghe báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và triển khai việc mua BHYT cho hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT trong năm 2019.

-

( Bs Ngọc)

Thứ ba (13/11):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 8h00-Họp xét tặng Kỷ niệm chương

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (14/11):

Sáng:

-

 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình  tại Viễn thông Vettel

-

(Giám đốc Sở,

Bs Chương)

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (15/11):       

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Dự lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

(Bs Ngọc)

-

Tập huấn công tác ISO

-

(Ds Kỳ)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (16/11):         

  •    Sáng

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Dự họp tại trường Cao đẳng y tế Bình Thuận

-

(Giám đốc Sở, Bs ngọc)

-

8h00-Dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

-

(Ds Kỳ)

  • Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website