Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 45 (Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019) 
05/11/2019 
 

Thứ hai (04/11/2019): 

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ ba (05/11/2019):

Sáng:

-

08h00 Kiểm tra TYT xã Phước Chính

-

(Giám đốc)

 

-

9h30 Kiểm tra TYT xã Phước Thành

-

(Giám đốc)

 

-

11h00 Kiểm tra TYT thị trấn Tân Sơn

-

(Giám đốc)

 

-

08h00 Kiểm tra công tác khám chữa bệnh người nghèo tại TTYT Thuận Nam

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00  Kiểm tra công tác khám chữa bệnh người nghèo tại TTYT Ninh Phước

-

(Bs Chương)

Thứ tư (06/11/2019):

Sáng:

-

08h00 Kiểm tra TYT xã Vĩnh Hải

 

(Giám đốc)

 

 

08h00 Giám sát thực hiện rà soát Hộ nghèo 2019 tại Phường Thanh Sơn, Phường Tấn Tài.

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h30 Kiểm tra TYT xã Phước Nam

-

( Giám đốc)

 

-

16h00 Kiểm tra TYT xã Phước Minh

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (07/11/2019):          

Sáng:

-

08h00 Làm việc với Đoàn Bộ Y tế, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

( Giám đốc,

 Bs Chương )

Chiều:

-

14h30  Kiểm tra công tác Khám chữa bệnh người nghèo tại TTYT Ninh Sơn.

-

( Bs Chương )

Thứ sáu (08/11/2019):            

   Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h00 Giao ban tuần.

-

( Giám đốc )

 Ghi chú: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 , Ds Kỳ - Phó Giám đốc Sở học bồi dưỡng QLNN ngạch CVCC tại TP.HCM.

 
Liên kết website