Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 44 (Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019) 
28/10/2019 
 

Thứ hai (28/10/2019): 

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (29/10/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019 tại Hội trường Văn phòng HĐND tỉnh.

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Họp công tác cán bộ tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (30/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (31/10/2019):          

Sáng:

-

08h00 Làm việc với Bẹnh viện tỉnh, tại Bệnh viện tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Dự Họp tình hình KT-XH tháng 10/2019

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Thứ sáu (01/11/2019):            

   Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Giám đốc )Ghi chú:        
- Ngày 28/10/2019, Giám đốc Sở nghỉ phép.

                        - Từ ngày 29/10 đến 01/11/2019, Ds Kỳ - Phó Giám đốc Sở học bồi dưỡng

                      QLNN ngạch CVCC tại TP. HCM.

 
Liên kết website