Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 43 (Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019) 
22/10/2019 
 

Thứ hai (21/10/2019)

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

8h00 Họp công tác Cán bộ tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Thứ ba (22/10/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Họp rút kinh nghiệm Diễn tập PCKB của tỉnh năm 2019

-

( Giám đốc )

 

-

8h00 Dự khai mạc lớp tập huấn Điều dưỡng trưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ )

Chiều:

-

14h00 Dự họp tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

-

(Lãnh dạo Sở)

Thứ tư (23/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (24/10/2019):          

Sáng:

-

08h00 Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Bệnh viện tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ của đơn vị năm 2019

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Dự họp nghe báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại PH số 3 - VPUBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (25/10/2019):            

   Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h00 Giao ban tuần.

 

 

Ghi chú:  
- Từ chiều ngày 22/10 đến ngày 25/10/2019, Bs Chương- PGĐ Sở đi học CKII

                - Từ ngày 21-22/10/2019, Bs Ngọc – PGĐ Sở đi công tác tại Hà Nội.

 
Liên kết website