Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 42 (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019) 
16/10/2019 
 

Thứ hai (14/10/2019): 

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Bs Ngọc)

 

-

7h45 Dự Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại PH trực tuyến Hội trường Tỉnh ủy

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

Giám đốc; Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự họp góp ý về điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD TP.PR-TC tại Sở Xây dựng

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (15/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc; Bs Ngọc)

 

-

8h00 Dự họp tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h30 Họp công tác Tổ

 chức cán bộ tại Phòng họp số 01 Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (16/10/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

 

-

8h00 Tham gia Đoàn kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong 2019 tại huyện Thuận Bắc

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Dự Lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2019

-

(  Giám đốc )

 

-

14h00 Làm việc với Cục YTDP, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(  Bs Ngọc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (17/10/2019):          

Sáng:

-

08h00 Tham dự Hội nghị góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của TP PRTC tại Hội trường UBND TP.PRTC

-

(Ds Kỳ)

 

-

Tham gia Đoàn kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong 2019 tại TP PRTC

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (18/10/2019):            

   Sáng:

-

 7h30 Dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ III- năm 2019 tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

  

-

 9h00 Dự Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

 

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

   Chiều:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Dự Họp rút kinh nghiệm công tác diễn tập thử PCKB năm 2019

-

( Giám đốc )

 Ghi chú :

                 - Từ ngày 14/10-16/10/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc đi học bồi dưỡng  

                  QLNN chương trình CVCC tại TP. HCM.

 

 
Liên kết website