Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 41 (Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019) 
08/10/2019 
 


Thứ hai (07/10/2019)

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

14h00 Dự họp tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (08/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

 

-

08h00 Dự Diễn tập thử PCKB 2019

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (09/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

 

-

8h00 Dự họp Báo về Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý III năm 2019, tại Phòng họp Số 3 - VP UBND.

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

14h00 Về việc họp triển khai liên thông kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế.

-

( Ds Kỳ )

 

-

16h00 Họp Ban ra đề thi tại Phòng họp số 01 –
Sở Y tế

-

( Giám đốc )

Thứ năm (10/10/2019):          

Sáng:

-

8h00 Dự Diễn tập Phòng chống khủng bố.

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (11/10/2019):            

   Sáng:

-

7h20 Họp Hội đồng thi tại Phòng họp số 1 –
Sở Y tế

-

(Giám đốc)

 

-

 8h00 Dự họp tại Sở Công thương

-

(Giám đốc)

   Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

15h30 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú
: - Từ ngày 07/10-11/10/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc đi học bồi dưỡng QLNN chương trình CVCC tại TP. HCM.

 

 
Liên kết website