Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 40 (Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020) 
30/09/2020 
 

Thứ hai (28/9/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

14h30 Dự thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

Thứ ba (29/9/2020):

 

Cả ngày :

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

 

-

8h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc tại PH số 3 - VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

14h00 Họp xét duyệt danh mục mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, tại  Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

16h00 Họp chi bộ Văn phòng Sở tại phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ tư (30/9/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội thảo khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

-

(Ds Kỳ)

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (01/10/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự Lễ khai trương Sảnh Khoa khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

08h00 Dự Họp mặt Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi tại Hội người cao tuổi tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (02/10/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 
Liên kết website