Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 39 (Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020) 
22/09/2020 
 

Thứ hai (21/9/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020, tại Viettel Ninh Thuận

-

(Bs Chương)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

13h30 Dự nghe báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; Nghe báo cáo, thống nhất quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản công, tại Phòng họp số 03 – Văn phòng UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ)

 

 

-

14h00 Làm việc tại Sở Nội vụ

-

(Bs Chương)

 

Thứ ba (22/9/2020):

Cả ngày

-

Dự Hội nghị tại Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa

-

(Bs Ngọc)

 

Sáng:

-

8h00 Họp xét thương tật – bệnh tật cho đối tượng chính sách tại Trung tâm Giám định y khoa - pháp y

-

(Bs Chương)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

15h00 Dự họp làm rõ nội dung dự thảo báo cáo thanh tra, tại  Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

 

Thứ tư (23/9/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (24/9/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (25/9/2020):  

Sáng:

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 
Liên kết website