Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 38 (Từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020) 
15/09/2020 
 

Thứ hai (14/9/2020):   

Sáng:

-

07h00 Giao ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

14h00 Họp góp ý nội dung, hình ảnh chuẩn bị phục vụ triển lãm những thành tựu Ngành Y tế trong 5 năm (2015 - 2020) lần 2

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

Thứ ba (15/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

15h00 Họp làm rõ nội dung dự thảo báo cáo thanh tra TTYT Ninh Sơn tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ tư (16/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

14h00 Họp xét duyệt danh mục mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ năm (17/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (18/9/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 


 
Liên kết website