Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 38(Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016) 
19/09/2016 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 38

 (Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thứ hai (19/9):

  Sáng:

-

Dự họp giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2016 của khối văn hóa xã hội tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (20/9):

  Sáng:

-

8h00 Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

14h00 Làm việc với Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra công tác ISO tại Sở Y tế

15h00 Dự hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

-

-

(Ds Kỳ)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (21/9):

  Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Họp bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo ATTP tỉnh tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (22/9):         

  Sáng:

-

8h00 Nghiệm thu phần mềm quản lý tổng hợp dữ liệu Ngành Y tế tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

16h00 Họp BTC và các Tiểu ban Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (23/9):           

  Sáng:

-

-

Dự họp đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng 2016 tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan 

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

                  

          Ghi chú:
Từ ngày 20/9/2016 đến trưa ngày 21/9/2016, Giám đốc Sở đi công tác Đà Nẵng.
 
Liên kết website