Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 37 (Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020) 
08/09/2020 
 

Thứ hai (07/9/2020):   

Sáng:

-

08h00 Giao ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp 01 VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ ba (08/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

08h00 Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước và tình hình Biển Đông tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ tư (09/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ năm (10/9/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ sáu (11/9/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Ghi chú: Từ ngày 07/9 đến 11/9/2020, Bs Chương - Giám đốc, Ds Kỳ - Phó Giám đốc, học bồi dưỡng công tác Đảng tại Trường Chính trị tỉnh.

 
Liên kết website