Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 36 (Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019) 
04/09/2019 
 

Thứ hai (02/9/2019):   

 

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.

 

 

Thứ ba (03/9/2019):

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

-

08h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 8/2019 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019, tại phòng họp trực tuyến số 1 – Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

 

-

8h00 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, tại Sở Giáo dục.

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h30 Thông qua biên bản đấu thầu thuốc, tại  phòng Họp số 1 – Sở Y tế

-

(Giám đốc)

 

-

16h00 Xét phân loại CCVC Quý 3, tại phòng Họp số 1 – Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ tư (04/9/2019):

Sáng:

-

8h00 Họp công tác cán bộ, tại phòng Họp số 01 – Sở Y tế.

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

9h00 Thông qua Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tại phòng Họp số 01 – Sở Y tế.

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội về góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, tại Hội trường lớn – Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (05/9/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (06/9/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Giám đốc )

Ghi chú
: Bs Ngọc- Phó Giám đốc Sở, nghỉ phép từ ngày 03/9/2019 đến 06/9/2019.

 


 
Liên kết website