Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 35 (Từ ngày 30/8 đến ngày 03/9/2021) 
31/08/2021 
 

Thứ hai (30/8/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Ban chỉ đạo PC dịch Covid-19 tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp Thường trực Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

14h00 Họp thống nhất một số nội dung về thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (31/8/2021):

Sáng:

-

08h00 Họp trực tuyến Tỉnh ủy tại PH trực tuyến số 3 Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 08/2021 tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (01/9/2021):

Sáng:

-

7h30 Họp giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Thanh Xuân

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 9h30 Họp làm rõ công tác chuyên môn và thu tiền phí, bồi dưỡng giám định tử thi tại thôn Xóm đèn, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

14h00 Họp xin chủ trương mở rộng Bệnh viện Mắt tại PH số Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm, sáu (02, 03/9/2021): Nghỉ Lễ 02-9

Ghi chú: Từ ngày 30/8 đến 01/9/2021, Bs Ngọc – Phó Giám đốc Sở đi kiểm tra tiêm Văcxin tại các huyện.

 
Liên kết website