Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 35 (Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019) 
27/08/2019 
 

Thứ hai (26/8/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

16h00 Dự họp chi bộ YDCT, tại Bệnh viện YDCT

-

(Giám đốc)

Thứ ba (27/8/2019):

Cả ngày:

-

8h00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

 

Sáng:

-

8h00 Dự Hội thi tuyên truyền “Đổi phong cách thái độ phụ vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hai lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

 

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến tại Công an tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra sốt xuất huyết của Bộ Y tế, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế.

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ tư (28/8/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan,

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

8h00 Tiếp đoàn Sở Tư Pháp, tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

14h00 Dự họp tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

-

( Giám đốc )

 

-

14h00 Dự họp chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận tại Phòng họp số 1 - UBND tỉnh

-

( Bs Ngọc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (29/8/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

8h00 Dự họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 8/2019, tại Phòng họp trực tuyến số 1 - UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

14h00 Làm việc với  Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế tại Trung tâm Y tế Ninh Phước

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (30/8/2019):  

Sáng:

-

8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống y tế địa phương, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế.

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

-

( Giám đốc )

 

-

 Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

 

 
Liên kết website