Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 35 (Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020) 
26/08/2020 
 

Thứ hai (24/8/2020):   

Sáng:

-

07h00 Dự họp Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương;

Bs Ngọc)

 

 

-

09h00 Họp công tác cán bộ tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

14h00 Dự họp công tác chuyên môn về Đấu thầu thuốc tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương;

Ds Kỳ)

 

 

-

15h00 Dự họp xét duyệt danh mục dự toán mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ ba (25/8/2020):

 

Sáng:

-

08h00 Dự phiên họp Thường trực tháng 8/2020 tại Hội trường Văn phòng HĐND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch y tế tuyến cơ sở tại Phòng họp số 01- Sở Y tế.

-

(Bs Chương)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

15h00 Dự Lễ khởi công xây dựng cảng Cà Ná

-

(Bs Chương)

 

Thứ tư (26/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tại PH trực tuyến số 1 – UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ năm (27/8/2020):

 

Sáng:

-

8h00 Dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với ngành Y tế tại Phòng họp số 01 - Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (28/8/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 
Liên kết website