Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 34 (Từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021) 
24/08/2021 
 

Thứ hai (23/8/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h30 Dự Họp Công tác phòng chống dịch tại Khu cách ly, tại Huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp Thường trực tỉnh uỷ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (24/8/2021):

Sáng:

-

07h30 Dự Lễ ra quân Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh thuận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (25/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (26/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (27/8/2021):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Phòng họp trực tuyến số 1, Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

09h15 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website