Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 33 (Từ ngày 10/8 đến ngày 14/8/2020) 
11/08/2020 
 

Thứ hai (10/8/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

 

-

06h30 Dự Họp Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại phòng họp 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương;

Bs Ngọc)

 

 

-

10h00  Dự Họp chuyên môn, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ ba (11/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ tư (12/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Thứ năm (13/8/2020):

 

Sáng:

-

08h00 Dự Đại hội Liên hiệp hội KHKT tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

-

(Ds Kỳ)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

14h00 Tham gia vận hành khu cách ly, tại Trung tâm HLBD quân sự tỉnh

-

(Bs Chương)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (14/8/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

 

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

1430 Dự làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh tại Phòng họp số 1- Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

·        Ghi chú: Từ ngày 10/8 – 12/8/2020 Bs Chương; Ds Kỳ dự Đại hội Đảng bộ khối CQ-DN tỉnh.

 

 
Liên kết website