Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 32(Từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020) 
04/08/2020 
 

Thứ hai (03/8/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

 

-

08h00  Dự Họp Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại phòng họp 01 - Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

Chiều:

-

14h00 Tham gia đoàn của Tỉnh kiểm tra thực tế phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Bắc

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ )

 

Thứ ba (04/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

 

Thứ tư (05/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ năm (06/8/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

Thứ sáu (07/8/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

 

-

09h30 Giao ban tuần tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

 

Ghi chú:  - Từ ngày 03/8/2020 đến ngày  04/8/2020, Bs Chương - Giám đốc Sở tự cách ly y tế tại nhà .

 
Liên kết website