Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 31 (Từ ngày 02/8 đến ngày 06/8/2021) 
04/08/2021 
 

Thứ hai (02/8/2021):

Sáng:

-

07h15 Dự Họp giao ban Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

08h30 Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác quản lý, điều trị và nâng cao năng lực hồi sức tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, tại Phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

16h00 Dự Họp Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngành Y tế, tại Phòng họp Số 01 Sở Y tế

(Bs Chương)

Thứ ba (03/8/2021):

Sáng:

-

07h15 Dự Họp giao ban Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

13h00 Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid trên phạm vi toàn quốc, tại phòng họp trực tuyến VNPT Ninh thuận. Số 2A Đường 21/8, Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Dự họp Thường trực HĐND tỉnh, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (04/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Dự buổi tiếp nhận ủng hộ PCD, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ năm (05/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (06/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

07h15 Dự Họp giao ban Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

09h15 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 
Liên kết website