Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 31(Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020) 
29/07/2020 
 

Thứ hai (27/7/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

 

-

06h00 Dự Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7

-

(Ds Kỳ)

 

 

-

08h00  Dự Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, tại UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

15h00 Dự họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tại phòng Họp trực tuyến số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc )

 

Thứ ba (28/7/2020):

 

Sáng:

-

08h00 Dự Họp cho ý kiến về xét tuyển biên chế các Đơn vị, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

Chiều:

-

08h00 Dự Họp trực tuyến thường kỳ tháng 7/2020 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2020 và 07 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020, tại phòng Họp trực tuyến số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

 

-

14h00 Họp Hội đồng xét danh mục VTYT của Bệnh viện tỉnh, tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

Thứ tư (29/7/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Thứ năm (30/7/2020):

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

 

-

14h00 Họp Hội đồng Chuyên môn về giải quyết đơn trưng cầu ý kiến của Công an Thuận Nam,  tại phòng Họp số 01 - Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

Thứ sáu (31/7/2020):  

 

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

 

 

-

09h15 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

-

14h00 Họp Chi bộ,  tại phòng Họp số 01 - Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

Ghi chú:-  Từ ngày 27/7/2020 đến ngày  31/7/2020, Bs Chương  - Giám đốc Sở tự cách ly tại nhà .

 


 
Liên kết website