Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 30 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021) 
27/07/2021 
 

Thứ hai (26/7/2021):

Sáng:

-

08h00 Dự họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tại Phòng họp số 01 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam, tại Hội trường BCHQS tỉnh)

-

(Bs Ngọc)

-

15h00 Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

15h00 Dự họp trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội tại Sở GTVT

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (27/7/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Triển khai Chuyên môn tại Bệnh viên dã chiến tỉnh Ninh Thuận

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (28/7/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ năm (29/7/2021):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

-

08h00 Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2021 tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp triển khai Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Số 01 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (30/7/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h15 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 
Liên kết website