Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 27 (Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019) 
01/07/2019 
 

Thứ hai (01/7/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

7h00 Tham dự luyện tập trước Diễn tập KVPT tại UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm

-

(Ds Kỳ)

 

-

8h00 Họp Lãnh đạo Sở về quy hoạch cán bộ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp chuyên đề công tác BHYT 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở Y tế

-

(Giám đốc, Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (02/7/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

-

8h00 Dự thẩm tra của Ban VH-XH tại Hội trường Văn phòng HĐND tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương)

 

-

9h30 Dự thẩm tra của Ban KT-NS tại Phòng họp số 2 Văn phòng HĐND tỉnh

-

(Giám đốc, Bs Chương)

Chiều:

-

15h00 Họp công tác cán bộ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (03/7/2019):

Sáng:

-

7h00 Dự Đại hội đại biểu MT TQVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hội trường UBND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

16h Dự họp công tác chuẩn bị Hội thi " Công chức cấp xã với công tác dân vận chính quyền" tại UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

Thứ năm (04/7/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc, Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc, Bs Chương)

Thứ sáu (05/7/2019):  

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 tại Hội trường Đông ty tỉnh

-

( Ds Kỳ )

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

    Chiều :

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

      

-

15h30 Họp giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )
Ghi chú:
    - Ngày 04/7/2019, Giám đốc Sở dự họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2019

                      tại Phòng họp trực  tuyến số 1 Văn phòng UBND tỉnh (bắt đầu 8h00).

                    -  Ngày 02-03/7/2019, Bs Ngọc - PGĐ Sở dự Đại hội đại biểu MT TQVN tỉnh Ninh

                      Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Hội trường UBND tỉnh.

                    -  Ngày 04, 05/7/2019, Ds Kỳ - PGĐ Sở dự diễn tập KVPT tại UBND TP Phan Rang-

                      Tháp Chàm.

 
Liên kết website