Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 26 (Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019) 
25/06/2019 
 

Thứ hai (24/6/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

9h00 Họp Ban ra đề thi tuyển chức danh Lãnh đạo đơn vị

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Họp công tác cán bộ

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (25/6/2019):

Sáng:

-

Họp Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

-

(Giám đốc)

 

-

Họp đánh giá kinh tế - XH 6 tháng đầu năm tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Triển khai thi tuyển chức danh Giám đốc đơn vị trực thuộc tại Sở Y tế

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự thẩm tra của Ban VHXH – HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2  Văn phòng HĐND tỉnh

-

(Giám đốc, BsChương)

Thứ tư (26/6/2019):

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 74 tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bắt đầu lúc 8h00)

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Sáng:

-

Đi giám sát tiến độ thực hiện dự án RAI2E tại Ninh Phước

-

( Bs Ngọc )

Thứ năm (27/6/2019):            

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg tại Phòng họp trực tuyến số 1 VPUBND tỉnh

-

(Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (28/6/2019):  

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tại Hội trường Tỉnh ủy (bắt đầu lúc 8h00)

-

( Giám đốc )

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website