Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 26 (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020) 
24/06/2020 
 

Thứ hai (22/6/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Họp chuẩn bị công tác báo cáo Phòng, chống tham nhũng tại Sở Y tế

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

Thứ ba (23/6/2020):

Sáng:

-

8h00 Khai mạc lớp đào tạo y học biển tại Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận

-

(Bs Chương)

 

-

8h00 Tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại huyện Ninh Hải

-

(Ds Kỳ)

 

-

08h00 Dự Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm 2020, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

13h45 Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh tại Sở Y tế

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

 

-

14h00 Dự họp Về việc thẩm định, xét công nhận xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tại Hội trường Sở NN và PTNT

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (24/6/2020):

Sáng:

-

8h00 Tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại huyện Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

 

-

08h00 Dự Hội nghị công tác cán bộ tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

 

-

08h00 Dự họp việc tổ chức Đại giới đàn năm 2021, tại phòng họp Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 

-

14h00 Báo cáo nội dung về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tại Phòng họp số 02 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ năm (25/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 

-

15h30 Dự thẩm tra của Ban KTNS-HDND tỉnh về dự thảo Nghị quyết xây dựng, sửa chữa Bệnh viện Lao, Bệnh viện chuyên khoa Da liễu – Tâm thần

-

( Bs Chương )

Thứ sáu (26/6/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ; Bs Ngọc )

 

-

14h00 Dự họp KTXH tháng 6/2020 tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 
Liên kết website