Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 25 (Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021) 
21/06/2021 
 

Thứ hai (21/6/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp công tác Cán bộ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h30 Thăm Báo, Đài nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ , tại Phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

16h00 Họp mặt nhân ngày Báo chí Cạch mạng, tại Phòng họp số 01  - Sở Y tế

-

(Bs Chương)

Thứ ba (22/6/2021):

Sáng:

-

08h00 Tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h30 Dự dự tập huấn phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp, tại Phòng họp số 01 - Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại Hội trường Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (23/6/2021):

Sáng:

-

8h00 Dự Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại PH trực tuyến UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

1400 Dự họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm tại PH trực tuyến số 1, VP UBND tỉnh 

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (24/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (25/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Họp Giao ban tuần trực tuyến

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website