Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 25 (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020) 
16/06/2020 
 

Thứ hai (15/6/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ; Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai kế hoạch kiểm tra cụm thi đua năm 2020, tại Phòng họp Bệnh viện Lao và bệnh Phổi.

-

(Bs Chương)

Thứ ba (16/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

-

08h00 Dự họp góp ý về Chương trình và Đề cương biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tại Phòng họp số 03 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

9h30 Họp thẩm định Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Nha khoa Quốc tế Seoul tại Sở Y tế

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ; Bs Ngọc)

 

-

15h00 Dự họp tại Sở Tư pháp

-

(Bs Chương)

Thứ tư (17/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp công tác cán bộ và thi đua khen thưởng tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (18/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc )

 

-

8h00 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn Ngành Y tế tại Hội trường Sở Y tế

-

( Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ; Bs Ngọc )

Thứ sáu (19/6/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ; Bs Ngọc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ; Bs Ngọc )

 

 

Ghi chú: Từ ngày 18/6/2020 đến 19/6/2020 Bs. Chương - Giám đốc Sở Y tế đi công tác tại thành phố Đà Nẵng.

 
Liên kết website