Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 24 (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020) 
08/06/2020 
 

Thứ hai (08/6/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

08h00 Dự Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, tại UBND tỉnh

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (09/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (10/6/2020):

Sáng:

-

08h00 Báo cáo Tờ trình của Sở Y tế trước khi trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ; Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp xét duyệt danh mục, đơn giá đề xuất mua sắm vật tư y tế năm 2020 tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương; Bs Ngọc)

Thứ năm (11/6/2020):

Sáng:

-

8h00 Dự sơ kết thi đua Cụm số 2 tại Chi cục Dân số-KHHGĐ

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương; Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (12/6/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

 

09h00 Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website