Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 23 (Từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021) 
08/06/2021 
 

Thứ hai (07/6/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp thường trực BCĐ chống dịch covid-19, tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (08/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ TP PRTC và huyện Thuận Bắc năm 2021, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (09/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (10/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (11/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website