Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 23 (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020) 
01/06/2020 
 

Thứ hai (01/6/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

08h00 Dự Họp xét nâng lương thường xuyên, tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ; Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự họp Chương trình công tác tháng 6/2020, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

-

(Bs Chương )

Thứ ba (02/6/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Đại hội trù bị Đảng bộ Sở Y tế tại Trường Trung cấp Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (03/6/2020):

Cả ngày:

-

Đại hội Đảng bộ Sở Y tế tại Trường Trung cấp Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (04/6/2020):

Sáng:

-

08h00 Họp Hội đồng xét thăng hạng CCVC Y tế, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (05/6/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

9h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website