Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 22 (Từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021) 
31/05/2021 
 

Thứ hai (31/5/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp thường trực BCĐ chống dịch covid-19, tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

-

10h00 Dự họp công tác cán bộ, tại TTYT Ninh Sơn

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự họp Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm, tại Sở Xây dựng

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (01/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập KVPT TP.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Thuận Bắc năm 2021, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (02/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 05/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021, tại PH số 1, Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (03/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (04/6/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website