Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 22 (Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020) 
25/05/2020 
 

Thứ hai (25/5/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

08h00 Dự Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, tại UBND tỉnh

-

( Bs Chương )

 

-

09h00 Họp công tác đấu thầu thuốc tập trung, tại phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

1400 Làm việc tại Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ ba (26/5/2020):

Sáng:

-

08h00  Dự họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020, tại phòng Họp trực tuyến số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

 

-

09h00 Dự Hội thảo tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai sàng lọc sơ sinh năm 2019 và triển khai sàng lọc sơ sinh năm 2020, tại Hội trường giao ban Bệnh viện tỉnh

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-

( Bs Chương)

 

-

14h00 Tham gia đoàn Kiểm tra công tác phòng chống hạn, dịch thực hiện ASXH, tại Ninh Hải

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (27/5/2020):

Sáng:

-

8h00 Tham gia Đoàn của Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tỉnh khảo sát dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viên Lao - Bệnh phổi và Bệnh viện CK Da liễu - Tâm thần

-

( Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách-HđND tỉnh tại Phòng họp số 2 – VP HĐND tỉnh -

-

( Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (28/5/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa hội nông dân tỉnh với các sở, ngành và tổng kết chương trình MTCP2, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận

-

( Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

 

 

Chiều:

-

14h00 Dự buổi giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại Phòng họp UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Thứ sáu (29/5/2020):  

Sáng:

-

9h00 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" tại Khách sạn Sài Gòn-Ninh Chữ

-

(Ds Kỳ )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

 
Liên kết website