Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 21 (Từ ngày 24/5 đến ngày 28/5/2021) 
25/05/2021 
 

Thứ hai (24/5/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp thường trực BCĐ chống dịch covid-19, tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Dự họp xét danh mục dự toán mua sắm: trang thiết bị y tế, bao bì các loại, mỹ phẩm chăm sóc cho mẹ và bé của Bệnh viện đa khoa tỉnh, tại phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (25/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp Công tác đánh giá cán bộ, tại phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp thẩm định đất Huyện Ninh Sơn, tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

9h30h00 Họp Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh tại Sở Khoa học Công tỉnh tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Họp Công tác đánh giá cán bộ, tại phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (26/5/2021):

Sáng:

-

08h00 Dự họp Khảo sát thực hiện Nghị quyết  số 03-NQ/TU, tại UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

-

(Ds Kỳ)

-

08h00 Họp Công tác cán bộ, tại phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Họp thẩm định nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, tại phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Họp Công tác đánh giá cán bộ, tại phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (27/5/2021):

Sáng:

-

08h00 Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các ứng dụng ngành Y tế vào phần mềm lõi của Đô thị thông minh và chuyển đổi số, tại Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

08h00 Dự họp Khảo sát thực hiện Nghị quyết  số 03-NQ/TU, tại UBND huyện Ninh Hải

-

(Ds Kỳ)

-

08h30 Dự Tập huấn trực tuyến hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, tại phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự họp Khảo sát thực hiện Nghị quyết  số 03-NQ/TU, tại UBND huyện Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (28/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website