Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 20 (Từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2021) 
18/05/2021 
 

Thứ hai (17/5/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

07h00 Dự họp thường trực BCĐ chống dịch covid-19, tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

-

08h00 Dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Dự kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (18/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (19/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (20/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (21/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h15 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website