Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 19 (Từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021) 
12/05/2021 
 

Thứ hai (10/5/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp về đề án Trung tâm kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế, tại UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự họp thẩm định, xét công nhận xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, tại Phòng họp số 01 – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Dự họp triển khai công tác phòng chống dịch tại Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

-

14h00 Họp cho ý kiến phương án bổ sung ứng phó với tình huống dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (11/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (12/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (13/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (14/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h30 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website