Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 14 (Từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020) 
31/03/2020 
 

Thứ hai (30/3/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

8h00  Dự họp Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy

-

( Bs Ngọc )

 

-

8h00 Dự  họp kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải tại PH số 1 - VP UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

 

-

8h30 Dự hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của YTCS trong công tác phòng chống dich tại Viettel tỉnh

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

14h30  Tham gia Đoàn công tác Viện Pasteur Nha Trang làm việc với UBND huyện Thuận Nam hỗ trợ đánh giá tình hình tại khu cách ly dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ ba (31/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp tháng 3/2020 tại PH số 1 - VP HĐND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ tư (01/4/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Dự họp thẩm tra về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại PH số 2 - VP HĐND tỉnh

-

( Giám đốc )

Thứ năm (02/4/2020): Nghỉ lễ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

Thứ sáu (03/4/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website