Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 13 (Từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020) 
24/03/2020 
 

Thứ hai (23/3/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

8h00 Họp tại UBND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

10h00 Dự Lễ phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" tại Hội trường Ủy ban MT TQVN tỉnh

-

( Ds Kỳ )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc )

Chiều:

-

14h00  Dự họp Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy

-

( Giám đốc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ ba (24/3/2020):

Sáng:

-

07h00 Họp giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

-

( Giám đốc, Bs Ngọc )

 

-

08h00 Họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt VPHC tại một số Sở ngành và cấp huyện tại PH số 1 VPUBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

Chiều:

-

13h30 Tham gia Đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó hạn hán trên địa bàn huyện Thuận Nam

-

( Giám đốc )

 

-

14h00 Họp nghe báo báo kế hoạch triển khai thực hiện tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại PH số 1 VP UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

 

-

14h00 Tham gia Đoàn của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ninh Hải

-

( Bs Ngọc )

Thứ tư (25/3/2020):

Sáng:

-

08h00 Họp trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020 đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý I/2020 tại PH trực tuyến số 01 - VP UBND tỉnh

-

( Giám đốc )

 

-

9h00 Họp kiểm điểm bộ phận, cá nhân có liên quan theo Thông báo 112 của UBKT Tỉnh ủy tại Sở Y tế

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (26/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự thẩm tra giao biên chế sự nghiệp năm 2020 tại PH số 2 – VP HĐND tỉnh

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (27/3/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website