Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 12 (Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020) 
17/03/2020 
 

Thứ hai (16/3/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

10h00 Họp Đội thường trực chống dịch COVID-19, tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00  Họp kiểm điểm Ban thường vụ, cá nhân, tại Phòng họp số 01 Sở y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ ba (17/3/2020):

Sáng:

-

08h00 Họp công tác tổ chức cán bộ tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

08h00 Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm soát DP, TP và TBYT

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ tư (18/3/2020):

Sáng:

-

8h00 Dự họp Bàn giải pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn, tại  Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

14h00 Dụ họp góp ý đề án thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các Bệnh viện tuyến tỉnh, tại Phòng họp số 01 Sở y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (19/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính và kết quả thẩm định CCHC của các cơ quan đơn vị địa phương năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020,  tại Phòng họp số trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

( Ds Kỳ )

Thứ sáu (20/3/2020):  

Sáng:

-

08h00  Dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website