Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 11(Từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020) 
09/03/2020 
 

Thứ hai (09/3/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

13h30 Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Phi chính phủ nước ngoài, tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (10/3/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự họp Thường trực tỉnh ủy, tại UBND tỉnh

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

09h00 Dự họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid 19, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương )

Chiều:

-

14h00 Dự họp  khối Văn hóa Xã hội để bàn giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 , tại phòng họp số 01 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (11/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Chương, Bs Ngọc )

 

-

08h00 Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại Hội trường UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến về tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW, tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Chương, Bs Ngọc )

Thứ năm (12/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h30 Họp kiểm điểm Ban thường vụ, các nhân, tại Phòng họp số 01 Sở y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (13/3/2020):  

Sáng:

-

08h00 Dự Họp công tác cán bộ, tại Phòng họp số 01 Sở y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự Họp bỏ phiếu tính nhiệm 05 bước,  tại Phòng họp số 01 Sở y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

 

 
Liên kết website