Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 10 (Từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020) 
03/03/2020 
 

Thứ hai (02/3/2020):   

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý I/2020 tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ ba (03/3/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại Phòng họp trực tuyến số 01 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Chương, Bs Ngọc )

Chiều:

-

14h00 Dự họp trực tuyến thường kỳ tháng 2/2020 tại Phòng họp trực tuyến số 01 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ tư (04/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (05/3/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (06/3/2020):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan.

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

10h00 Giao ban tuần

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Dự Đại hội điểm Bệnh viện YDCT

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website