Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 08 (Từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020) 
18/02/2020 
 

Thứ hai (17/02/2020): 

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Triển khai nhiệm vụ Tổ Chuyên gia đấu thầu tập trung thuốc năm 2020 tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (18/02/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan.

-

( Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h30 Làm việc với Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Phòng họp Sở Tài chính.

-

( Bs Chương )

Thứ tư (19/02/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h25 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (20/02/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, tại Hội trường Tỉnh ủy

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Làm việc với UBKT Tỉnh Ủy, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (21/02/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan.

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan.

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

15h30 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )

 
Liên kết website