Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 07 (Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020) 
10/02/2020 
 

Thứ hai (10/02/2020)

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự Họp hội đồng sáng kiến Sở, ban, ngành, Huyện, Đoàn thể năm 2019, tại Hội trường Sở khoa học và Công nghệ

-

(  Ds Kỳ )

 

-

15h00 Dự họp về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Bs Ngọc )

Thứ ba (11/02/2020):

Sáng:

-

05h15 Dự công tác giao quân năm 2020, tại BCH quân sự TP PRTC

-

(Bs Chương )

 

-

08h00 Dự Họp triễn khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2020, tại Hội trường sở Giáo dục và Đào tạo

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Dự Tổng kết Ban Chỉ đạo 389 địa phương

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc )

Thứ tư (12/02/2020):

Sáng:

-

Dự Họp BCĐ Du lịch triển khai nhiệm vụ 2020 tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Phòng hợp trực tuyến số 1 UBND tỉnh

-

(Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc )

Chiều:

-

Dự Họp Thường trực BCĐ phòng, chống bệnh dịch nCoV

-

(Bs Chương, Bs Ngọc )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (13/02/2020):          

Sáng:

-

Dự Họp Tiểu ban Nội dung cho ý kiến về dự thảo (lần 3) BC chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (cả ngày)

-

  ( Bs Chương )

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

     (Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Chiều:

-

14h00 Họp góp ý dự toán chi phí KCB năm 2020 tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (14/02/2020):

Sáng:

-

9h00 Họp lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở Y tế

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

15h30 Giao ban tuần

 

 

 
Liên kết website