Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 02 (Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020) 
14/01/2020 
 

Thứ hai (13/01/2020): 

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

09h00 Họp Công tác tổ chức cán bộ, tại phòng Họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

10h00 Họp Ban thường vụ, tại phòng Họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Làm việc với Bưu điện tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

14h00 Dự Tổng kết công tác Y tế 2019 tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ ba (14/01/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự Tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2019 tại Hội trường Sở GTVT

-

( Ds Kỳ )

 

-

8h00 Dự Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 82, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, tại phòng Họp số 3 – Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(  Ds Kỳ, Bs Ngọc )

Thứ tư (15/01/2020):

Cả ngày:

-

08h00 Dự hôi nghị trực tuyến công tác dân vận năm 2019 tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy

-

(Bs Ngọc)

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2019tại Thanh tra tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

 08h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2019 tại Hội trường Trung tâm y tế Ninh Sơn.

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2019 tại Trung tâm y tế Thuận Nam, tại Hội trường Trung tâm y tế Thuận Nam.

-

(Bs Chương )

 

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2019 tại Hội trường Bệnh viện chuyên khoa Da liễu – Tâm thần .

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (16/01/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến hội thảo kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội trường Tỉnh ủy.

-

(Bs Chương)

 

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2019 Trung tâm y tế Bác Ái, tại Hội trường Trung tâm y tế Bác Ái.

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm.

-

(Ds Kỳ)

 

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2019 tại tại Trung tâm y tế Thuận Bắc

-

(Bs Chương)

 

-

14h00 Dự hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh dược cổ truyền năm 2019 tại Hội trường  Bệnh viện Y học cổ truyền

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (17/01/2020):            

    Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

15h30 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở

 
Liên kết website