Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 23 - 27/11/2015) 
23/11/2015 
 

Thứ hai (23/11/2015)

Sáng

- 07h15 Sinh hoạt cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (24/11/2015)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Giám đốc)

 

-  09h30 Dự họp chấm điểm Cải cách Hành chính năm 2015

(Ds Kỳ)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (25/11/2015)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

 

Chiều

- 15h00 Dự bàn giao công tác lãnh đạo Trung tâm Y tế Thuận Nam

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (26/11/2015)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

- 14h00 Làm việc với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

(Giám đốc)

 

- Làm việc tại cơ quan

(Ds Kỳ, Bs Thọ)

Thứ sáu (27/11/2015)

 

Sáng

- Họp đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2015

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

- Giao ban Tuần 48

(Lãnh đạo Sở)


Kèm theo: Lịch Tuần thứ 48.doc
 
Liên kết website