Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Lễ công nhận xã đạt vệ sinh toàn xã 
25/12/2019 
 

Nhằm ghi nhận sự nỗ lực của nhân dân, chính quyền địa phương đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã vệ sinh toàn xã và tiếp tục duy trì kết quả đạt được mang tính bền vững của chương trình. Ngày 19-20/12/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm y tế huyện Ninh Hải và Ninh Phước tổ chức lễ công nhận xã đạt vệ sinh toàn xã tại xã Tân  Hải và xã Phước Thái.


Trao quyết định công nhận xã đạt vệ sinh toàn xã cho xã Tân Hải

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tổ chức quốc tế đặc biệt là Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả triển khai và đạt được một số kết quả nhất định như: Hướng dẫn các thôn xây dựng kế hoạch, đưa tiêu chí nhà tiêu hợp vệ sinh vào hương ước của thôn và tổ chức thực hiện thành công kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn; Tổ chức lựa chọn các hộ gia đình thuộc nhóm đối tượng ưu tiên hỗ trợ của dự án trình UBND xã phê duyệt và tổ chức hỗ trợ xây dựng theo quy định đạt tỷ lệ >90%; Tổ chức mạng lưới truyền thông viên tại xã phục vụ cho các hoạt động của Chương trình, thành phần bao gồm trưởng thôn, cán bộ Y tế thôn, cán bộ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh, trạm y tế…; Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, vận động người dân trong địa bàn xã tự xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà tiêu HVS hộ gia đình và thực hiện rửa tay bằng xà phòng để bảo vệ sức khỏe, tỷ lệ thực hiện đạt >95%; Tổ chức triển khai xây dựng mới và sửa chữa các nhà tiêu theo đúng kỹ thuật tại các hộ gia đình...


Xã Phước Thái nhận quyết định công nhận xã đạt vệ sinh toàn xã.

Sau khi hoàn thành, UBND xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu các công trình vệ sinh đã được xây dựng và sửa chữa. Tất cả các công trình đều đạt tiêu chí kỹ thuật, chất lượng mà chương trình đã đề ra.

Đạt được kết quả này là nhờ sự nổ lực rất lớn của các ngành, các cấp ở các địa phương với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chương trình đã đề ra, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế các dịch bệnh lây lan qua đường tiêu hóa. độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh tăng lên đáng kể và góp phần không nhỏ trong việc cải thiện các điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là việc thay đổi nhận thức, lối sống của của người dân khu vực nông thôn về việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trên địa bàn toàn xã.

Từ những kết quả trên, trong năm vừa qua xã Tân Hải và xã Phước Thái đã được kiểm đếm và đạt tiêu chí xã vệ sinh toàn xã. Với những hoạt động và các thành tích nổi bật đạt được của xã Tân Hải và xã Phước Thài từ đó làm cơ sở phát huy nhiều hơn nữa những ưu điểm, nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi vệ sinh của người dân từ việc chấm dứt tình trạng đi phóng uế bừa bãi đến việc quản lý được phân người trong cộng đồng, tăng tỷ hộ gia đình có và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trong cộng đồng.

Trần Tuyết

 
Liên kết website