Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 
12/01/2015 
 

BẢO HIỂM Y TẾ

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 

Vui lòng tải file văn bản về máy để xem chi tiết:

Quyết định 1399:1. QD1399_khong co quydinh_ban phat hanh 08.01.2015.doc
Quy định ban hành kèm theo:2. Quy dinh ban hanh kem QD 1399_ban phat hanh 08.01.2015.doc
Hướng dẫn ghi Biểu mẫu: Huong dan ghi mau bieu - 08.01.2015.doc
Phu luc 01_08.01.2015.doc
Phụ lục 02_08.01.2015.doc

Luật sửa đổi bổ sung:LUAT46 sua doi bo sung.pdf

Nghị định 105:Nghi dinh 105 ve BHYT.pdf

Thông tư 14:TT 14 ve chuyen tuyen KCB.doc

Thông tư 37: TT37-2014-BYT.pdf

Thông tư 40:tt-40.pdf

Thông tư 41: TT 41.2014.huong dan thuc hien BHYT.doc

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHYT của BS. Phan Thị Lai:
1. Luat BHYT Chi Lai.ppt

 
Liên kết website