Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần thứ 12/2019 - Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 
19/03/2019 
 

Thứ hai (18/3/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

16h00 Họp  hướng dẫn báo cáo công tác PCTN 2018 tại phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (19/3/2019):

Sáng:

-

08h00 Dự hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) tại Hội trường Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (20/3/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả kết quả 10 năm (giai đoạn 2008-2018). triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tại Hội trường UBND huyện Bác Ái

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (21/3/2019):            

Sáng:

-

Dự Hội nghị Tỉnh ủy

-

(Giám đốc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (22/3/2019):  

      Sáng:

-

08h00 Dự họp về việc Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Phòng Họp trực tuyến số 1, văn phòng UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

    

-

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

15h30 Giao ban tuần

-

( Lãnh đạo Sở )

   Ghi chú:  - Từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019, Bs Chương - PGĐ Sở đi học CKII tại Huế.

     - Từ ngày 21/3 đến 26/3/2019, Bs Ngọc- PGĐ Sở nghỉ phép đi du lịch nước ngoài.


 
Liên kết website