Lịch công tác
Lịch công tác
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 (Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016) 
11/01/2016 
 

                               LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02
                            (Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016) 

  

 

TThứ hai:

(11/01/2016)

  • Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH năm 2016 tại Hội trường UBND tỉnh.

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

-

10h00 Dự họp tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Ninh Thuận năm 2015.

-

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Làm việc Trung tâm Kiểm nghiệm DP Mỹ phẩm

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

TThứ ba:

(12/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 5 tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

(Ds Kỳ)

-

 09h30 Họp lấy ý kiến các cơ quan về Kế hoạch tổ chức đấu thầu thuốc tập trung tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

 (Giám đốc, Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

14h00 Họp giao ban khối Văn hóa -Xã hội cuối năm 2015 tại Phòng họp số UBND tỉnh.

-

(Giám đốc)

TThứ tư:

(13/01/2016)

  • Sáng:

-

07h30 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện huyện Thuận Bắc

-

(Giám đốc)

-

08h00 hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác Hội Đông y năm 2015

 

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

13h30 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

 

(Ds Kỳ)

TThứ năm:

(14/01/2016)

  • Sáng:

-

08h00 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện ĐKKV Ninh Sơn

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

 

(Ds Kỳ)

  • Chiều:

-

13h30 Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện huyện Ninh Phước

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

 

(Ds Kỳ)

TThứ sáu:

(15/01/2016)

  • Sáng:

-

 08h00 Dự Hội nghị trực tuyến“Tổng kết công tác y tế năm 2015 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 tại UBND tỉnh.

-

(Lãnh đạo Sở)

  • Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết BHYT năm 2015 và triển khai ứng dụng CNTT trong KCB bảo hiểm y tế tại UBND tỉnh.

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: Từ ngày 08/01 đến ngày 15/01/2016, Bs Thọ - PGĐ Sở  đi công tác tại Lào Cai
Đính kèm:
lich tuan 02 -2016.doc

 

 
Liên kết website