Thông báo
Thông báo
Lễ công bố quyết định 
26/09/2013 
 

Sáng ngày 25/9/2013, Sở Nội vụ tổ chức Lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh cho một số cán bộ  của các sở ban ngành, trong đó Sở Y tế có 07 cán bộ:

  1. Ông Thái Phương Phiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
  2. Ông Nguyễn Năm, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.
  3. Ông Trần Trọng Danh, Giám đốc Bệnh viện Lao & bệnh phổi được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Bệnh viện Lao & bệnh phổi.
  4. Ông PhạmTrọng Hoàng Vinh, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS được bổ nhiệm lại làm Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.
  5. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ninh Hải được điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chuyên khoa Mắt.
  6. Ông Bình Phú Dũng, Trưởng khoa Nội tổng hợp Trung tâm y tế huyện Ninh Hải được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ninh Hải.
  7. Ông Huỳnh Minh Chung, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn.
 
Liên kết website