Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
15/10/2017 
 

Ngày 09/10/2017, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tổ công tác theo dõi thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện.

Đoàn gồm có ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn; ông Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; bà Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Phạm Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; ông Trần Sự, Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; ông Nguyễn Khắc Nguyên, Phó phòng Tuyên truyền Báo chí xuất bản - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Sở Y tế có ông Lê Minh Định, Giám đốc; ông Lê Vũ Chương, Phó Giám đốc; ông Lê Bảo Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Về phía Bệnh viện tỉnh có ông Thái Phương Phiên, Giám đốc; ông Lê Huy Thạch; Phó Giám đốc; và Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể trực thuộc Bệnh viện tỉnh.

Tại buổi làm việc các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở, những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ/CP ngày 09/01/82015 của Chính Phủ; đồng thời, nêu lên mặt hạn chế qua triển khai thực hiện công tác này, đó là vẫn còn một số cá nhân vi phạm về chuyên môn và thái độ ứng xử với bệnh nhân, giao tiếp với đồng nghiệp; một số cán bộ, viên chức chưa thật sự tích cực trong học tập và thực hiện QCDC, ngại đóng góp ý kiên cho cơ quan, đơn vị hoặc đóng góp ý kiến không đúng nơi đúng chỗ, tùy tiện. Nguyên nhân chủ yếu do công tác tuyên truyền giáo dục về thực hiện QCDC đôi lúc còn chậm, đặc biệt đối với viên chức và người lao động mới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiến nghị với cấp trên các cấp về một số nội dung như: chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ viên chức, về phương thức thanh quyết toán BHYT, về chế độ thu hút đốỉ với bác sĩ…

Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra thống nhất Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của sơ bộ kết luận như sau: Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS trong thời gian qua của bệnh viện đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy viên của các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy cấp mình về chủ trương, biện pháp lãnh đạo phát huy dân chủ cơ quan, đơn vị mình. Hệ thống văn bản QCDCCS, các quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chỉ huy từng bước được xây dựng, bổ sung hoàn thiện; cán bộ, nhân viên, trong bệnh viện được biết, được bàn, được làm và kiểm tra trong hoạt động chuyên môn và xây dựng đơn vị. Qua Kết quả khảo sát của ngành và của ủy ban MTTQ cho thấy sự hài lòng của người dân ngày càng tăng, thể hiện sự lãnh đạo, điều hành tốt của ban lãnh đạo - trong ngành y tế, Bệnh viện tỉnh là một điển hình trong việc triển khai thực hiện QCDC.

Tuy nhiện, vẫn còn một số cán bộ viên chức hưa thấy hết được vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS ở đơn vị; chưa tích cực thực hiện QCDC, lơ là hoặc có ý kiến chưa đúng chỗ đúng nơi; các mô hình trong triển khai thực hiện dân chủ chưa nêu rõ…

Phát biểu, tại buổi kiểm tra, ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế cho biết Bệnh viện tỉnh là đơn vị có đội ngũ nhân lực đông; tuy nhiên trong nhiều năm qua, Sở Y tế chưa nhận được đơn thư thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến việc thực hiện chưa tốt QCDC; qua đó thể hiện sự đoàn kết, hợp tác trong Ban Giám đốc cũng như trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, các khoa phòng của Bệnh viện; định kỳ 06 tháng một lần, Giám đốc Sở Y tế trực tiếp đi lắng nghe ý kiến của bệnh nhân, các khoa phòng; đồng thời đề nghị Giám đốc Bệnh viện phải trực tiếp tham gia sinh hoạt Hội đồng bệnh nhân hàng tháng, thông qua nhiều hình thức để nắm bắt những phản ảnh của bệnh nhân, giải quyết kịp thời, không để phản ánh qua cộng đồng hoặc qua tiếp xúc cử tri…

Phát biểu kết luận ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã biểu dương những kết quả của Bệnh viện tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Bệnh viện tỉnh tiếp tục quán triệt và xác định rõ hơn, đầy đủ hơn về vai trò, vị trí và tầm. quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong đơn vị; Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng cho người lao động bằng nhiều hình thức, với nhiều phương pháp, trên nhiều phương diện; tạo ra mội trường công bằng, minh bạch và phát huy tinh thần dân chủ trong khuôn khố quy định của pháp luật để người lao động được cống hiên và có cơ hội phát triển; Rà soát lại tất cả văn bản hên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực hiện dân chủ để có một hệ thống văn bản đồng bộ để phát huy tốt QCDC; Tăng cường cơ chế đối thoại với cán bộ, viên chức trong bệnh viện và với bệnh nhân; Rà soát thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cũng như đốỉ vơi người bệnh; Tiếp tục phát huy điểm sáng là đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; Lồng ghép thực hiện dân chủ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đối với những kiến nghị của Bệnh viện, Tổ công tác sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết theo quy định đối với kiến nghị địa phương và kiến nghị với Trung ương đối với kiến nghị Bộ Y tế.

Trần Thị Tuyết

 
Liên kết website