Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 47 (Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019) 
18/11/2019 
 

Thứ hai (18/11/2019): 

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

07h30 Dự họp nghe báo cáo thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc tại Phòng họp số 1 - VP UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

 

-

14h00 Họp Ban chỉ đạo Hoạt động hè cấp tỉnh và Ban điều hành Đề án Học kỳ quân đội và Học làm chiến sĩ công an để đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động 2020 tại Phòng họp số 1 – VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (19/11/2019):

Sáng:

-

07h00 Dự nghe và cho ý kiến các Tờ trình trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019 HĐND khóa X tại Phòng họp số 1 – VP UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

 

-

14h00 Dự Hội thảo chống kháng thuốc tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (20/11/2019):

Sáng:

-

Họp chấm điểm CCHC tại Sở Nội vụ

-

(Bs Ngọc)

 

-

8h30 Dự nghe và cho ý kiến các Tờ trình trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019 HĐND khóa X tại Phòng họp số 1 – VP UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (21/11/2019):          

Cả ngày:

-

Họp trực tuyến thường kỳ tháng 11/2019 tại Phòng họp trực tuyến số 1 - VP UBND tỉnh (sáng bắt đầu 8h00)

-

((Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc, Bs Chương)

Thứ sáu (22/11/2019):            

   Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế theo Thông tư 08/2019/TT-BYT tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 Ghi chú:    - Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019, Giám đốc Sở nghỉ phép đi nước ngoài

                     vì việc riêng.   

                  - Từ ngày 18/11 đến 19/11/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc Sở công tác tại

                    Hà Nội.

 
Liên kết website